Barselsvikariat med dansk i 3. klasse?

Barselsvikariat med dansk i 3. klasse?

Til det nye skoleår har vi et ledigt barselsvikariat her på Kornmod Realskole. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på fuld tid. Den barslende lærer går fra ca. 1. sept., men vi ansætter barselsvikaren pr. 1. aug. så der kan ske et gradvist overlap.  

Vi søger en uddannet lærer. Erfaring er en fordel, men ikke et krav. Du skal dække en klasselæreropgave på 3. årg. med undervisning i dansk, kristendom, billedkunst og natur/teknologi. Resten af skemaet sammensættes inden for engelsk, natur/teknologi, billedkunst, historie og kristendom.

Kornmod Realskole er Silkeborgs største privatskole, og vi søges af mange familier. Skolen er bygget på vores grundlæggende værdier om ordentlighed i fællesskabet, plads til mangfoldighed og ambitioner om fortsat udvikling. Vi har et læringsmiljø præget af faglighed, trivsel og et stærkt fællesskab. Hos os går traditioner og nye tiltag hånd i hånd, og der er kort afstand fra ide til handling. Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældrene med høje gensidige forventninger.   

Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø. Her er gode arbejdsvilkår med fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed, gensidig tillid og et forpligtende fællesskab styrker arbejdsglæden. Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder os på forkant med nyeste viden.

Her på Kornmod Realskole har alle elever og lærere en Chromebook. Vi udvikler løbende vores pædagogiske it-strategi. 

Vi forventer at du:

  • er uddannet lærer
  • brænder for dine fag og lærergerningen
  • er ambitiøs på alle elevers vegne
  • mener, at udvikling af hele mennesker kræver udvikling både af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer
  • har et undersøgende og anerkendende udgangspunkt, hvor tydelig klasseledelse og gode relationer skaber et trivsels- og læringsorienteret klassemiljø
  • mener, at mangfoldighed er en styrke, som bedst udfoldes gennem gensidig respekt i et tæt samarbejde mellem alle parter 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lokalt har vi besluttet, at lærerlønnen skal være på niveau med lærerlønnen i Silkeborg Kommune.
Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.

Vil du vide mere, så tjek www.kornmodrealskole.dk og www.facebook.com/kornmodrealskole.
Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Christian Weile på [email protected] eller telefon 24 44 89 94. 

Ansøg nu på mail til [email protected] Din ansøgning skal samles til en samlet pdf-fil – med selve ansøgningen forrest, derefter dit CV, dit eksamensbevis og sidst relevante bilag. 

Der er ansøgningsfrist fredag den 20. maj 2022 klokken 12.