Demokratisk dannelse

Demokratisk dannelse

Det er en væsentlig del af Kornmod Realskoles dannelsesideal, at eleverne skal udvikle sig til at blive ordentlige mennesker, der udviser tolerance og respekt overfor andre og er i stand til at indgå i et samfund præget af frihed og folkestyre. Derfor prioriterer vi hvert år, at vores unge mennesker i 9. klasse kommer på besøg i Folketinget og får indblik og undervisning i demokrati, medbestemmelse og folkestyre.