Elever fra Kornmod skal i Folketinget

Elever fra Kornmod skal i Folketinget

Julie, Julie B. og Emilie fra 9.c er udvalgt til Ungdomsparlamentet på Christiansborg på baggrund af lovforslag om at indføre faget “Mental sundhed” i folkeskolen.

Hvert 2. år afholdes Ungdomsparlamentet på Christiansborg, hvor 179 8.- eller 9.-klasseelever fra 60 klasser får mulighed for at agere folketingsmedlemmer og sætte dagsordenen på Christiansborg i selskab med folketingsmedlemmer og ministre. Med andre ord får eleverne et indgående kendskab til, hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer. Eleverne udvælges på baggrund af de lovforslag, de har indsendt. Ud af mere end 850 indsendte forslag er vores elever Julie, Julie B. og Emilie’s forslag om, “at indføre et fag/sidefag i folkeskolen om mental sundhed” valgt som et af de bedste, og de skal derfor med til ungdomsparlamentsdag på Christiansborg den 27. januar 2020. Tillykke!