Elevstyrede samtaler

Elevstyrede samtaler

Her i foråret er det igen tid til skole/hjem-samtaler, bl.a. med fokus på elevernes udbytte af undervisningen. I nogle klasser afholdes samtalerne som elevstyrede samtaler. I den form for skole/hjem-samtale oplever mange forældre, at barnet får mere taletid og bliver mere inddraget end ved den almindelige skole/hjem-samtale. Samtalen er rammesat med en dagsorden, hvor en del af samtalen foregår som en samtale med klasse- og kernelærer. Den anden del af samtalen er barnet vært og inviterer sine forældre til udstilling, fremlæggelse eller anden aktivitet. Disse ting er forberedt i den daglige undervisning og giver forældrene et godt indblik i, hvad barnet har arbejdet med i de enkelte fag i løbet af året.

Se film om vores elevstyrede samtaler nedenfor