Engineering på skoleskemaet

På en fagdag arbejdede 1.a som opfindere og løste udfordringer på vegne af Emil fra Lønneberg. På Kornmod arbejder vi på mange forskellige måder med Teknologiforståelse som en del af elevernes dannelse. I 2.- 4. klasse som et selvstændigt fag og på de øvrige klassetrin som en del af den undervisningen i fagene.