Der afholdes læsetests i dansk på alle klassetrin fra 0. klasse til og med 8. klasse, og matematiktests på 3. og 6. klassetrin. Skolens leder deltager i alle konferencer omkring disse tests.

Der gives karakterer i alle fag fra og med 7. årgang. Der afholdes terminsprøver i 8., 9. og 10. årgang, og Folkeskolens Afgangsprøve og 10.-klasses prøven afholdes i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser i 9. og 10. årgang ved afslutningen af skoleåret.

Klasselæreren har, som forberedelse til skolehjemsamtaler, elevsamtaler i 6., 7. og 8. årgang på to klasselærerdage, hvor eleverne møder ind til samtalen, men ellers arbejder hjemme med opgaver, der skal afleveres efter samtalerunden. I foråret evalueres eleverne online i et elevvurderingsskema fra 1. – 6. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk og idræt.

Der arbejdes i øvrigt løbende med evaluering i alle fag, hvor det er en kontinuerlig del af lærernes arbejde med årsplaner at beskrive og evaluere såvel indhold som de metoder, der anvendes.

Skolens leder følger op på lærernes evaluering ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Opfølgningsplan

Der evalueres på alle nye tiltag med relevante medarbejdere og skolens bestyrelse. Forældre kan inddrages, hvor det er relevant.

Skolen har igennem de senere år implementeret nye fag og tiltag i hele skoleforløbet.

Ved opfølgningen af disse tiltag sættes et arbejde i gang med at udforme undervisningsplaner for de nye fag, der nu er en etableret del af skolelivet. Målet er at skabe en bedre helhed i elevernes skoleliv, og det er lykkedes i forhold til både kvalitet og kvantitet. Skolens elever klarer sig godt i dagligdagen og ved prøverne.

I skoleåret 2013-14 implementeredes nye tiltag på mellemtrinnet, hvor det er fag som bl.a. Nyhedstime, Drama og Naturskole er implementeret. Målet var at skabe helhed i elevernes skoleliv, deres begrebsforståelse og udvide deres horisont.

Kornmod Realskole har iværksat en ny IT-strategi med fokus på brugen af Chromebooks i undervisningen. Læs mere HER.  Ved evalueringen af dette tiltag er det meget tydeligt, at det har betydet, at Kornmod ligger i front på IT-området.

Årsplaner, evalueringsplaner og lederens oplevelse af undervisningen indgår som elementer i den årlige Medarbejderudviklingssamtale. Målet er at sætte særligt fokus på skolens kerneydelse, undervisningen, med henblik på drøftelse af grad af implementering af IT, indtag af forskellige læringsstile og elevernes udbytte undervisningen.