Formålsparagraf

Skolens formål udmøntes i praksis ved:

 • at alle elever skal have et skoleliv, hvor glæde og tryghed i hverdagen gør at evner og anlæg bliver udviklet og plejet bedst muligt.
 • at undervisningen foregår på et fagligt højt niveau i alle fag.
 • at skolen til stadighed justerer den faglige undervisning i forhold til udviklingen i samfundet.
 • at alle elever i deres daglige samvær med andre lærer at tage hensyn til og respektere andre.
 • at alle elever lærer at tage et medansvar for egen udvikling og læring.
 • at respekten for kulturelle og materielle værdier styrkes.
 • at et snævert samarbejde mellem forældre, elev og skolen udbygges og vedligeholdes.
 • at store og små hverdagsproblemer i skoletilværelsen bearbejdes hurtigst muligt i fællesskab mellem skole og hjem.

Skolens vision

Værdigrundlaget er basis i skolens selvforståelse og dermed det mest uforanderlige vi har. Det er indskrevet i vedtægterne som vores formål:

 

Værdigrundlaget: Udtrykker hvad vi står for, og hvad der leder os

 • Faglig dygtiggørelse
 • Udvikling af selvstændighed
 • Styrkelse af ansvarsbevidsthed og social indsigt på et kristent værdigrundlag

Vision: Hvad stræber vi efter

 • At eleverne har et skoleliv, hvor motivation, glæde og tryghed i hverdagen gør, at evner og anlæg bliver udviklet og plejet bedst muligt
 • At undervisningen foregår på et fagligt højt niveau i alle fag
 • At skolen til stadighed justerer den faglige undervisning i forhold til udviklingen i samfundet og individuelle behov
 • At eleverne i deres daglige samvær med andre lærer at have omsorg for, tage hensyn til og respektere andre
 • At eleverne lærer at tage et medansvar for egen udvikling og læring
 • At eleverne lærer at anerkende og forstå kulturelle, etiske og menneskelige værdier og forskelle
 • At et konstruktivt samarbejde mellem forældre, elev og skolen udbygges og vedligeholdes
 • At store og små hverdagsproblemer i skoletilværelsen bearbejdes hurtigst muligt i fællesskab mellem skole og hjem.

Mission: Hvad kan vi tilbyde

 • At uddanne eleverne fagligt og til medborgerskab
 • At skolen har et sundt økonomisk grundlag, således at der er handlefrihed

Med fagliglighed mener vi:

 • Viden
 • Handlingskompetencer
 • Kreativitet
 • Personlig gennemslagskraft
 • Sociale kompetencer

Det Kornmodianske hus

Her ses vores værdier, visioner og dannelsesmål samlet i vores Kornmodianske hus.
(Klik på billedet for at forstørre)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

Vedtægterne er offentliggjort her på hjemmesiden d. 23/08/2012