IT

Computeradgang

Fra skoleåret 2016/2017 trådte Kornmod Realskoles nye IT strategi i kraft, og vi må konstatere, at beslutningen om at indfase Chromebooks har været en stor succes. Bestyrelsen har derfor besluttet at afsætte midler, så tidsplanen fremskyndes for en oprindelig 3-årig plan til en 2-årig plan

I praksis sker det således

 • I skoleåret 2016/17 får alle 4., den nye 6. og alle 7. kl. en Chromebook udleveret
 • I skoleåret 2017/18 får alle resterende klasser* en Chromebook udleveret *
 • I skoleåret 2018/19 og fremover er det kun 10. klasserne der IKKE får en Chromebook **

* I 0. – 1. klasse, bliver det Chromebooks, der skal blive på skolen, mens det er i 2. – 9. klasse er en taskemodel, som eleverne må tage med hjem.

** Da mange af vores elever i 10. klasse kommer fra andre skoler, hvor de ikke har været vant til at bruge chromebooks, skal 10. klasse fortsat medbringe egen computer (BYOD – Bring your own device). Læs mere om kravene til egen computer i 10. klasse på nedenstående links i de orange bokse. 

Hvad er en Chromebook?

Forskellen mellem Chromebooks og andre computere, som fx Windows eller Mac?

Chromebooks er en ny type computer, der er designet til at hjælpe med at få tingene gjort på en nemmere og hurtigere måde. De kører med Chrome OS, som er et operativsystem, der har lagerplads i skyen, og hvor alt det bedste fra Google er integreret.

En Chromebook ligner en Windowsbaseret PC eller en Mac computer, men da den ikke har noget operativsystem installeret, har den en væsentlig hurtigere opstart end andre typer computere. Den kan heller ikke inficeres med virus, da den benytter sig af Apps i skyen (fx google dokumenter) i stedet for programmer installeret på maskinen.

Hvorfor skifter vi til en Chromebook strategi på Kornmod Realskole?

En del af den offentlige digitaliseringsstrategi for folkeskolerne er, at inden udgangen af 2015 skal/skulle alle folkeskoler have en ‘BOYD’ strategi. Altså alle elever skulle medbringe deres eget udstyr i skolen, for at ‘sætte strøm’ til undervisningen og skubbe til integrationen af IT i fagene. Siden skoleåret 2013/2014 har vi på Kornmod Realskole haft en ‘BOYD’ strategi. Den har skubbet til vores eksisterende praksis i klasseværelset, og IT er i dag en integreret del af elevernes læringsrum. Dette er positivt. Men strategien har også sine negative sider.

Vi oplevede på Kornmod Realskole:

 • Flere af elevernes computere kunne ikke holde strøm
 • En myriade af strømledninger på gulvene i klasseværelserne
 • Nedbrud på elevernes computere grundet virus og andet i den daglige undervisning.
 • Nedbrud på elevernes computere til nationale test.
  • Alle eksaminer bliver online i skoleåret 2017/2018 – hvordan håndterer vi dette med nedbrud på elevernes medbragte computere?
 • Langsom opstartstid = spild af undervisningstid.
 • Stort pres på vores IT administrator, grundet nedbrud på elevernes medbragte computere.
 • Stort pres på vores udlånscomputere, grundet nedbrud på elevernes medbragte computere.

Vi har siden 2011 eksperimenteret med og integreret GAFE (Google Apps for Education) i vores undervisning på Kornmod Realskole. Dvs. udpræget brug af Google dokumenter, Google Classroom, Google regneark, Geogebra osv.

Vi skifter til en Chromebook, fordi den understøtter vores praksis med GAFE og er en såkaldt “usynlig teknologi”. En Chromebook understøtter læringsrummet og gør ikke opmærksom på sig selv via nedbrud osv., der obstruerer læringsrummet , men den virker bare! Deraf begrebet “usynlig teknolog”. Vi læner os op ad praksis på især engelske og amerikanske skoler. Vi læner os op ad forskningsresultater EVA 2009, Rambøll 2014 og et aktionslæringsforløb fra 2014 (Chromebooks i undervisningen). Vi har været (og er) i dialog med skoler, der allerede har eksperimenteret med Chromebooks i undervisningen.

Ovenstående betyder, at som forælder på Kornmod Realskole, skal du ikke tage stilling til, hvilken computer dit barn skal have til skolegang. Dette arbejde har vi allerede gjort. Og vi er stolte af, at kunne tilbyde vores eleverne et optimalt alternativ til folkeskolens BOYD strategi og et optimeret device i form af en Chromebook til elevernes læring på Kornmod Realskole.