Karaktergennemsnit 2020/2021

Fag 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 6,9 (94) (0) (0)
Dansk Retskrivning 8,1 (94) (0) (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,4 (94) (0) (0)
Dansk Mundtlig 6,4 (94) (0) (0)
Matematik Mundtlig 6,8 (94) (0) (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,2 (94) (0) (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,0 (94) (0) (0)
Engelsk Skriftlig 8,2 (94) (0) (0)
Engelsk Mundtlig 8,2 (94) (0) (0)
Tysk Skriftlig 7,5 (94) (0) (0)
Tysk Mundtlig 7,4 (94) (0) (0)
Fysik/Kemi Samlet 6,9 (95) (0) (0)
Fransk Skriftlig 7,0 (7) (0) (0)
Fransk Mundtlig 10,0 (7) (0) (0)
Biologi Samlet 7,6 (94) (0) (0)
Musik Praktisk/mundtlig 6,9 (17) 6,9 (17) (0)
Billedkunst Praktisk/mundtlig 6,8 (15) 6,8 (15) (0)
Geografi Samlet 7,4 (94) (0) (0)
Historie Samlet 7,5 (94) (0) (0)
Samfundsfag Samlet 7,0 (94) (0) (0)
Kristendom Samlet 7,3 (94) (0) (0)
Madkundskab Praktisk/mundtlig 7,5 (40) 7,5 (40) (0)
Håndværk og Design Praktisk/mundtlig 4,2 (22) 4,2 (22) (0)
Idræt Samlet 9,3 (95) (0) (0)
Fag 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,3 (94) 7,8 (94) (0)
Dansk Retskrivning 8,1 (94) 8,7 (94) (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 8,3 (94) 9,1 (94) (0)
Dansk Mundtlig 8,6 (94) 9,7 (94) (0)
Matematik Mundtlig 7,9 (93) 9,3 (24) (0)
Matematik Uden hjælpemidler 9,3 (93) 9,5 (93) (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,8 (93) 10,0 (93) (0)
Engelsk Skriftlig 8,6 (93) 8,1 (24) (0)
Engelsk Mundtlig 8,4 (93) 8,9 (93) (0)
Tysk Skriftlig 8,3 (93) (0) (0)
Tysk Mundtlig 7,5 (93) 7,0 (23) (0)
Fysik/Kemi Samlet 7,8 (93) (0) (0)
Fysik/Kemi Skriftlig (0) 6,2 (23) (0)
Fransk Skriftlig 8,5 (4) 8,5 (4) (0)
Fransk Mundtlig 7,8 (4) 7,8 (4) (0)
Biologi Samlet 8,5 (93) (0) (0)
Biologi Skriftlig (0) 8,7 (24) (0)
Geografi Samlet 8,2 (93) (0) (0)
Geografi Skriftlig (0) 7,7 (22) (0)
Historie Samlet 8,3 (93) (0) (0)
Historie Mundtlig (0) 7,3 (24) (0)
Samfundsfag Samlet 8,4 (93) (0) (0)
Kristendom Samlet 8,5 (93) (0) (0)
Kristendom Mundtlig (0) 9,3 (22) (0)
Idræt Samlet 9,6 (94) (0) (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig (0) 8,1 (93) (0)
Fag 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 7,8 (24) (0) 8,6 (24)
Dansk Mundtlig 7,5 (24) (0) 9,0 (24)
Matematik Skriftlig 7,7 (24) (0) 7,9 (24)
Matematik Mundtlig 5,9 (24) (0) 8,4 (24)
Engelsk Skriftlig 7,8 (24) (0) 7,8 (24)
Engelsk Mundtlig 7,4 (24) (0) 7,4 (24)
Tysk Skriftlig 6,4 (20) (0) 6,4 (20)
Tysk Mundtlig 6,0 (20) (0) 6,0 (20)
Fysik/Kemi Mundtlig 9,1 (24) (0) 9,1 (24)

Undervisningseffekt 2018/2019

Virker undervisningen på Kornmod Realskole?

Skaber undervisningen stor faglig udvikling?

Her på Kornmod Realskole er et af vores vigtigste mål, at alle elever skal opleve stor faglig udvikling. Det er sammen med elevernes personlige udvikling og deres sociale udvikling de tre grundpiller, der skal give dem mulighed for at få et godt liv.

Vi anvender forskellige test og målinger for at monitorere, om vi lykkes med vores mål. En gang om året offentliggør tænketanken CEPOS en ranking af de 1.414 skoler i Danmark, der tilbyder en afgangsprøve. Listen laves på baggrund af skolernes evne til at løfte elevernes læring, dvs. ud fra undervisningseffekten.

Bemærk: På en mobil skal telefonen holdes vandret for hele tabellen kommer med.

Placering Institution UE Type Kommune Rang i kommune
20 Kornmod Realskole 0,8 Privat Silkeborg 1
71 Skægkærskolen 0,6 Folkeskole Silkeborg 2
108 Dybkærskolen 0,5 Folkeskole Silkeborg 3
108 Sejs Skole 0,5 Folkeskole Silkeborg 3
170 Levring Efterskole 0,4 Efterskole Silkeborg 5
170 Sølystskolen 0,4 Folkeskole Silkeborg 5
256 Ans Skole 0,3 Folkeskole Silkeborg 7
256 Buskelundskolen 0,3 Folkeskole Silkeborg 7
373 Frisholm Skole 0,2 Folkeskole Silkeborg 9
373 Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder 0,2 Folkeskole Silkeborg 9
373 Klippen, Den Kristne Friskole 0,2 Privat Silkeborg 9
373 Thorning Skole 0,2 Folkeskole Silkeborg 9
373 Virklund Skole 0,2 Folkeskole Silkeborg 9
505 Th. Langs Skole 0,1 Privat Silkeborg 14
660 Bryrup Skole 0 Folkeskole Silkeborg 15
660 Fårvang Skole 0 Folkeskole Silkeborg 15
660 Trekløverskolen, Afdeling Kjellerup 0 Folkeskole Silkeborg 15
825 Balleskolen -0,1 Folkeskole Silkeborg 18
825 Hvinningdalskolen -0,1 Folkeskole Silkeborg 18
825 Silkeborg Efterskole -0,1 Efterskole Silkeborg 18
825 Vestre Skole -0,1 Folkeskole Silkeborg 18
1301 Langsøskolen -0,6 Folkeskole Silkeborg 22

Forklaringer:

  • UE er skolens undervisningseffekt. Når undervisningseffekten skal beregnes, så fratrækkes skolens karaktergennemsnit for alle afgangsprøverne den gennemsnitskarakter skolen burde kunne opnå ud fra forældrenes socioøkonomiske forhold (uddannelse, indkomst, boligforhold, formue, osv.).
  • #2018 er skolens placeringen på den nationale rangliste.
  • LINK til CEPOS hjemmeside med opgørelse af undervisningseffekten.

Statistik skal altid bruges med forsigtighed, og det giver kun et delvist billede af virkeligheden, men da Kornmod Realskole kontinuerligt ligger højt placeret, så peger det på, at vi er gode til at løfte elevernes faglige niveau. Igen i år ligger vi med en topplacering i Silkeborg, og med en placering som nr. 20 i Danmark. Vi kunne givetvist opnå en endnu bedre placering, hvis vi som nogle privatskoler sorterede i eleverne og udskrev elever med faglige vanskeligheder, men vi sætter pris på mangfoldighed og ønsker at lykkes med de elever, hvor forældrene vælger os. I vores pædagogiske overvejelser og planlægning arbejder vi med at finde det enkelte barn og udfolde individets læringspotentiale. Vi finder det meget vigtigt, at alle elever løbende udfordres på et passende niveau og dermed er i udvikling. Vi har altså mere fokus på processerne end på slutresultatet. Vi er overbeviste om, at det er en af hovedårsagerne til vores succes. Der er selvfølgelig mange andre elementer, der præger vores skole, og som også har betydning. Her kunne nævnes en god forældreopbakning, engagerede og kompetente lærere, en ambitiøs læringskultur, ro i undervisningen, trivsel og stærke fællesskaber.

Vi er tilfredse og stolte over vores resultater, men vi har flere ideer og drømme, så vi fortsat kan udvikle vores skole.

Karakterhistorik

Se en historik for karaktergennemsnittet på Kornmod Realskole 

Se en historik for karakterfordelingen på Kornmod Realskole 

Overgangsfrekvens

Se overgangsfrekvensen til anden uddannelse for Kornmod på undervisningsministeriets hjemmeside.