Kostpolitik

Formålet med vores kostpolitik er:

 • At fremme elevernes koncentration og indlæring.
 • At gøre eleverne bevidste om, at kostens betydning for trivsel læring.
 • At skabe motivation for sund levevis.
 • At sikre fokus på området gennem hele skolegangen.

Sund kost

 • Det er forældrenes ansvar, at eleven får en sund og varieret madpakke med.
 • Eleverne undervises i læren om kost, indkøb og almen trivsel.
 • Madlavning og læren om sunde kostvaner indgår i pædagogiske aktiviteter.
 • Der medbringes og indtages ikke slik, chips, kage, sodavand og energidrikke på skolen – se undtagelser nedenfor.
 • Der er fokus på at skabe dialog om gode kostvaner mellem skole og hjem.
 • Personalet har til opgave at skabe ro og tid til måltiderne, god stemning og socialt samvær.
 • Personalet har fokus på at styrke elevernes bevidsthed omkring gode mad- og måltidsvaner.
 • Personalet tager højde for elever med særlige behov.

Vi accepterer, at der ved særlige lejligheder kan afviges fra hovedreglen ved fx.

 • Fødselsdage og klassens tid.
 • Arrangementer og særlige lejligheder (skolefest, jul, forårskoncert, sydeuge, afslutninger, mm.)