Læsepolitik

Læsning og skriftsproglig udvikling

Vi vil gerne, at eleverne får så gode oplevelser ved at læse, at den nødvendige daglige læsning bliver en glæde. Vi forventer, at alle elever som udgangspunkt læser hjemme 20 minutter på hverdage. Derfor er børns læseudvikling et nært samarbejde mellem skole og hjem.

Det betyder, at hvert enkelt barn skal have vejledning i at finde litteratur, hvor indholdet er vedkommende for den enkelte, og læseniveauet er afpasset den enkelte elevs læsefærdigheder. Denne vejledning finder sted i bibliotekstimer og i den daglige undervisning. Den individuelle læsning og den fælles læsning på klassen skal sammen opkvalificere elevernes læsning. Arbejdet med børnenes læseudvikling er et fælles anliggende for alle fag.

Vi ser læsning og skrivning som to færdigheder, der udvikles i samspil med hinanden.