Undervisningsmiljø-vurdering

I loven om studerendes og elevers undervisningsmiljø står der således i kapitel 4 §6 stk. 3:

Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

I denne undersøgelse tager vi udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) anbefalinger til udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering på Kornmod Realskole for skoleåret 2018/2019.

Udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen følger 3 faser:

  1. Identifikation og kortlægning
  2. Beskrivelse og vurdering
  3. Tidsplan

Den pædagogiske afdelingsleder er overordnet ansvarlig for undersøgelsen, men planlægning og vurdering sker i et samarbejde med elevrådet på Kornmod Realskole med assistance fra 2 lærere, som er tovholdere for elevrådet. Den pædagogiske afdelingsleder udfærdiger det endelige spørgeskema efter input fra elevrådet.

Når spørgeskemaet er udfyldt, er det også elevrådet, der identificerer og beslutter hvilke fokuspunkter, der skal fokuseres på fremadrettet.

Fokuspunkterne vil herefter præsenteres og sættes til debat i Pædagogisk Udvalg, der herefter sammen med elevrådet diskuterer, hvordan fokuspunkterne sættes til debat i organisationen.

Læs hele vurderingen