Undervisningsmiljøvurdering 21/22

I loven om studerendes og elevers undervisningsmiljø står der således i kapitel 4 §6 stk. 3:

Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

I denne undersøgelse tager vi udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) anbefalinger til udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering på Kornmod Realskole for skoleåret 2021/2022.

Udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen følger 3 faser:

  1. Identifikation og kortlægning
  2. Tidsplan
  3. Beskrivelse og vurdering

Undersøgelsen foretages af elevrådet på Kornmod Realskole i samarbejde med den lærer, som er tovholder for elevrådet og den pædagogiske afdelingsleder, som udfærdiger det endelige spørgeskema.

Når spørgeskemaet er udfyldt, er det også elevrådet, der identificerer og beslutter hvilke fokuspunkter, der skal fokuseres på fremadrettet.

Fokuspunkterne vil herefter præsenteres og sættes til debat i Pædagogisk Udvalg, der herefter sammen med elevrådet diskuterer, hvordan fokuspunkterne sættes til debat i organisationen.

Læs hele vurderingen