Forældretilfredshedsundersøgelse

Her er en tilbagemelding på den forældretilfredshedsundersøgelse vi gennemførte før jul. Resultaterne skulle have været brugt på bestyrelsens årlige vinterseminar, men det måtte desværre aflyses pga. corona. Vi arbejder på et nyt seminar i oktober/november. I mellemtiden får I resultaterne her.

Svarprocenter

Først en tak til de 267 forældre, der valgte at bruge tid på at svare. Potentielt var der mulighed for 1162 besvarelser, så svarprocenten er på ca. 23%. Vi kunne selvfølgelig have ønsket en større svarprocent, men det må være tilfredsstillende, når man tænker på, at svarprocenter i den slags undersøgelser normalt ligger på 10 – 15%. Der er kommet besvarelser i forhold til alle klasser. Antallet af besvarelser pr. klasse svinger mellem 6 og 16 stk.

Det videre arbejde

Vi vil bruge resultaterne fra undersøgelsen i det videre arbejde både internt i ledelsen, i samarbejde med medarbejderne og i arbejdet i bestyrelsen.

Resultaterne

Men hvad viser besvarelserne så … ??