Denne online-blanket bruges til indmeldelse på skolen. Vær opmærksom på, at indmeldelsesgebyr udgør 500 kr., som skal betales, før eleven optages endeligt på ventelisten. Dette fremgår ligeledes af bekræftelsesmailen, der modtages efter indsendelse af indmeldelsesblanketten.

Bemærk: Det er vigtigt at skoleåret/klassetrinnet er indtastet korrekt, for at vi kan tilbyde en plads i det rigtige skoleår på det rigtige klassetrin.

Denne online-blanket bruges til indmeldelse i Klubben  

Denne online-blanket bruges til anmodning om fritagelse for skolegang i en periode.

Denne blanket benyttes i forbindelse med befordring for skoleåret 2022/2023

 

Denne blanket anvendes i forbindelse med ansøgning om fripladstilskud til skolen og SFO Bemærk: Af de sidste sider i skemaet beskrives en fordelingsnøgle, hvoraf det fremgår, at man søger om en procendel af fripladstilskuddet. Det skal understreges, at fripladstilskuddet er en pulje, som man kan søge at få del i. Den maksimale del af puljen, man kan få udgør ca. 3 måneders skolepenge / SFO betaling.

 

Denne blanket anvendes ved udmeldelse af skolen og/eller klubben.

Bemærk: Udmeldelse skal ske med 30 dages varsel til den 1. i en måned.