Skolepenge for skoleåret 2022/2023

 

Anført i månedlige rater (12 rater dog kun 11 rater i 9. og 10. klasse):

Årgang Pris
0. klasse 1.698 kr.
1. klasse 1.698 kr.
2. klasse 1.698 kr.
3. klasse 1.698 kr.
4. klasse 1.857 kr.
5. klasse 1.857 kr.
6. klasse 1.857 kr.
7. klasse 1.857 kr.
8. klasse 1.857 kr.
9. klasse 2.043 kr.
10. klasse 2.573 kr.
Årgang Pris
0. klasse 1.498 kr.
1. klasse 1.498 kr.
2. klasse 1.498 kr.
3. klasse 1.498 kr.
4. klasse 1.657 kr.
5. klasse 1.657 kr.
6. klasse 1.657 kr.
7. klasse 1.657 kr.
8. klasse 1.657 kr.
9. klasse 1.843 kr.
10. klasse 2.373 kr.
Årgang Pris
0. klasse 1.398 kr.
1. klasse 1.398 kr.
2. klasse 1.398 kr.
3. klasse 1.398 kr.
4. klasse 1.557 kr.
5. klasse 1.557 kr.
6. klasse 1.557 kr.
7. klasse 1.557 kr.
8. klasse 1.557 kr.
9. klasse 1.743 kr.
10. klasse 2.273 kr.
Årgang Pris
0. klasse 1.398 kr.
1. klasse 1.398 kr.
2. klasse 1.398 kr.
3. klasse 1.398 kr.
4. klasse 1.557 kr.
5. klasse 1.557 kr.
6. klasse 1.557 kr.
7. klasse 1.557 kr.
8. klasse 1.557 kr.
9. klasse 1.743 kr.
10. klasse 2.273 kr.

SFO/Klub for skoleåret 2022/2023

 

Anført i månedlige rater (Bemærk: 12 rater):

Pris
SFO 626 kr.
Klub 345 kr.
Pris
SFO 426 kr.
Klub 345 kr.
Pris
SFO 326 kr.
Klub 345 kr.
Pris
SFO 326 kr.
Klub 345 kr.

Generel information om skolepenge

Der betales 2 måneders skolepenge for nye elever i 0., 7. og 10. klasse + SFO (0. – 3. klasse) i depositum. Bemærk: Man får ikke refunderet depositum, hvis man efterfølgende ikke anvender pladsen.

Elever, der tilhører samme husstand, går på skolen samtidig og har samme folkeregisteradresse er omfattet af en rabat.

Evt. søskendemoderationer modregnes i oktober/november 2022.

Ældste elev betaler fuld takst, barn nr. 2, 3 og 4 betaler som ovenfor anført. For hver familie udregnes et samlet skolepengebeløb inklusive alle rabatter i henhold til ovenstående regler.

Betaling af skolepengene kan foregå på følgende måder

 

  • Ved tilmelding til PBS vil afregningen foregå automatisk. Er man ikke allerede tilmeldt, bedes man tilmelde sig via egen netbank eller kontakte pengeinstituttet for at etablere en betalingsordning. Nye skolepengebetalere skal betale til skolen direkte, indtil man modtager den første betalingsoversigt fra PBS, hvor skolepengebetalingen står anført. Dette vil typisk dreje sig om august måned.
  • Ved kontant betaling på skolens kontor, hvor man som kvitteringsmiddel bruger de fortrykte FI-kort.
  • Ved betaling i pengeinstitut eller via egen netbank (FI-kort).

Betalingsoplysninger

Reg: 7170 (Jyske Bank)
Konto: 0001083595

Betalingsordning

Vi beder om, at man overholder sidste betalingsdag, der altid er den første i hver måned. Indbetales skole-/SFO-penge efter sidste betalingsdag påføres et gebyr på 50 kr. Kommer man i restance med 3 måneder, skal man over for skolens bestyrelse skriftligt redegøre for, hvorledes man betaler beløbet. Kan bestyrelsen ikke acceptere denne redegørelse, vil eleven ikke længere kunne følge undervisningen på skolen. Redegørelsen skal sendes i god tid inden sidste betalingsdag til skolen.

Fripladstilskud

Grundlaget for en eventuel tildeling er årsopgørelsen for 2021. Oplysninger om indkomst indhentes automatisk fra SKAT og skal derfor ikke påføres skemaet.

Der henvises til oversigt over beløbsgrænser under skemaer til ansøgning om fripladstilskud.

Den endelige udbetaling af fripladstilskuddene vil finde sted som en modregning i de resterende skolepenge eller som et kontant beløb. Afregningen finder sted i løbet af januar måned i skoleåret. HUSK at oplyse bankkontonr. til brug for evt. udbetaling af tilskudsbeløbet.

Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af skoleåret skal ske skriftligt med en måneds varsel, således at der betales for den måned udmeldelsen finder sted samt for den efterfølgende måned. Udmeldelsesblanket findes under “kontakt og info” – “Indmeldelse og blanketter”.