Kornmod i spændende samarbejde med College 360

Kornmod i spændende samarbejde med College 360

På 8. årgang arbejdes der i øjeblikket med “Reklame- og markedskommunikation” i dansktimerne, hvor lærere fra handelsgymnasiet står for undervisningen. Eleverne har fået en case og skal forestille sig, at de har fået til opgave af Miljøministeriet at lave en informations- og oplysningskampagne om klima, miljø og bæredygtighed.  Se mere nedenfor.