Kornmod Realskole søger lærere pr. 1. august 2022

Ansøgningsfristen er udløbet. Vi siger tak til alle ansøgerne.

Vil du være en del af vores skole?

Til det nye skoleår har vi fire faste lærerstillinger ledige her på Kornmod Realskole.

Vi søger uddannede lærere. Erfaring er en fordel, men ikke et krav. Vi skal med ansættelserne have dækket følgende fag: dansk i 1. kl., matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, håndværk/design, kristendom, historie og fransk. Vi er tidligt i fagfordelingen, så der vil være plads til nogle af dine ønsker.

Kornmod Realskole er Silkeborgs største privatskole, og vi søges af mange familier. Skolen er bygget på vores grundlæggende værdier om ordentlighed i fællesskabet, plads til mangfoldighed og ambitioner om fortsat udvikling. Vi har et læringsmiljø præget af faglighed, trivsel og et stærkt fællesskab. Hos os går traditioner og nye tiltag hånd i hånd, og der er kort afstand fra ide til handling. Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældrene med høje gensidige forventninger.
Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø. Her er gode arbejdsvilkår med fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed, gensidig tillid og et forpligtende fællesskab styrker arbejdsglæden.
Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder os på forkant med nyeste viden.
Her på Kornmod Realskole har alle elever og lærere en Chromebook. Vi udvikler løbende vores pædagogiske it-strategi. Herudover arbejder vi i fællesskab med et pædagogisk projekt om feedback.

Vi forventer at du:

  • er uddannet lærer
  • brænder for dine fag og lærergerningen
  • er ambitiøs på alle elevers vegne
  • mener, at udvikling af hele mennesker kræver udvikling både af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer
  • har et undersøgende og anerkendende udgangspunkt, hvor tydelig klasseledelse og gode relationer skaber et trivsels- og læringsorienteret klassemiljø
  • mener, at mangfoldighed er en styrke, som bedst udfoldes gennem gensidig respekt i et tæt samarbejde mellem alle parter

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lokalt har vi besluttet, at lærerlønnen skal være på niveau med lærerlønnen i Silkeborg Kommune.
Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.

Vil du vide mere, så tjek www.kornmodrealskole.dk og www.facebook.com/kornmodrealskole.
Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Christian Weile på [email protected] eller telefon 24448994.

Ansøg nu ved at klikke på knappen nedenfor. Her skal du svare på nogle få spørgsmål, hvorefter du får tilsendt en mail, som du besvarer med din ansøgning. Din ansøgning skal samles til en pdf-fil – med selve ansøgningen forrest, derefter dit CV og sidst relevante bilag. 

Der er ansøgningsfrist fredag den 18. marts 2022 klokken 12.
Vi vælger ud til samtaler den 22. marts 2022.
Vi gennemfører ansættelsessamtaler den 23. og 24. marts 2022.

Ansøgningsfristen er udløbet. Vi siger tak til alle ansøgerne.