Nyheder

Kære forældre Har I et barn, der skal starte i 0. klasse august 2021? På Kornmod Realskole starter vi to nye klasser. For at give jer mulighed for at træffe det bedste valg for jeres barn vil vi gerne invitere jer til et informationsmøde: Torsdag den 12. november 2020, kl. 19.00 – 21.00 På mødet vil vi fortælle om Kornmod Realskole og vores fokus på faglighed og læring, trivsel og fællesskab. I vil møde skolelederen, 0. klasses lærere, pædagogerne fra sfo’en og en forælder fra dette skoleårs 0. klasse....

3. årgang har udsmykket vores skolegård med super flot Street Art. Udsmykningen er en del af 3. årgangs projekt i sydeugen omkring kunst, kultur & krop - i Silkeborg.   ...

Torsdag fejrede vi vores byggeri med et rejsegilde. Tak til alle vores samarbejdspartnere! Vi glæder os til at indvie det hele til foråret....

I den forgange uge har hele skolen sydet under temaet "Kunst, kultur og krop i Silkeborg". Alle elever har været på opdagelse rundt i Silkeborg og har fået byens historie og kultur helt tæt på. Det har bl.a. mundet ud i nogle flotte kreative billeder, film og figurer....

Hos os går tradition hele tiden hånd i hånd med udvikling. Derfor prioriterer vi også personalets kompetenceudvikling højt. I opstarten af skoleåret satte vi fokus på Feedback som redskab til pædagogisk og faglig udvikling.Et fokusområde som det pædagogiske personale arbejder videre med hen over skoleåret....