Kære forældre Har I et barn, der skal starte i 0. klasse til august 2018? Her på Kornmod Realskole starter vi to nye klasser. For at give jer mulighed for at træffe det bedste valg for jeres barn, så vil vi gerne invitere jer til et informationsmøde: Torsdag den 16. november 2017, kl. 17.00 - 19.00 På mødet vil vi fortælle om Kornmod Realskole og vores fokus på faglighed og læring og på trivsel og fællesskab. I vil møde skolelederen, børnehaveklasse-lærerne, pædagogerne fra sfo’en og en forælder fra dette...

I uge 37 afholder vi igen SYDEUGE på Kornmod Realskole. Når Kornmod SYDER, er den præget af aktivitet med fokus på et fælles emne for hele skolen. I år er emnet “Kornmod City” En by i byen, hvor børnene syder og sprudler med mange forskellige aktiviteter, som findes i en by. Åbent hus torsdag fra 14 - 17 Torsdag eftermiddag fra kl. 14 - 17 er I forældre inviteret til at deltage i Kornmod City. Hele forløbet munder ud i "åbent hus- arrangement", der ligger torsdag. den...

Kornmod Realskole tilbyder en række fag efter skoletid, som vi kalder Nørdefag. “Nørdefag” dækker både over fag og fagområder, der findes som delelementer i de klassiske fag og områder, som man normalvis ikke stifter bekendtskab med i fagene. Der er tale om en bred vifte af fag og tilbud, som alle elever på 7. - 10. klasse har mulighed for at tilmelde sig. Noget af det, der karakteriserer Nørdefagene er, at det er korte undervisningsforløb, hvilket skulle gøre det lettere for Kornmods elever at få forløbet...

Så er første skoledag startet for både nye og gamle elever. På Kornmod Realskole starter i år to nye 0. klasser, en ny 6. klasse, en ny 7. klasse og en ny 10. klasse, så der er mange forældre, børn, lærere og pædagoger med sommerfugle i maven. På Kornmod Realskole vægter vi børnenes faglige, personlige og sociale udvikling. Det kommer til udtryk i vores traditionelle fag som matematik, dansk osv., og i vores kreative fag såsom kreativ-matematik, stemme og krop, drama/showtime for blot at nævne nogle enkelte....

Sommeren er godt på vej, og Kornmod vil gerne invitere forældre, familie og venner til en eftermiddag fuld af musik. Tirsdag den 23. maj kl. 15-18 Skolens musikhold vil optræde for jer, og eleverne glæder sig meget til at vise, hvad de har lært i løbet af skoleåret . Koncerten er en musikcafé, hvor I kan komme og gå, som I har lyst - selvom I selvfølgelig meget gerne må blive under hele koncerten. Den bliver afholdt i skolegården, men i tilfælde af regn flyttes musikcaféen til...

CEPOS har netop offentliggjort deres beregninger af skolernes undervisningseffekt. Helt konkret tager de udgangspunkt i elevernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne i 2016. Karaktergennemsnittet fratrækkes et forventet gennemsnit beregnet ud fra skolens socioøkonomiske vilkår (primært forældrenes indkomst og uddannelsesniveau), hvorefter man ender ud med et tal, som siges at være undervisningseffekten (UE). Hvis tallet er under nul, så præsterer skolen dårligere end forventet, mens hvis tallet er over nul, så præsterer skolen bedre end forventet.

Vores hjemmeside er opstået i et samarbejde med webbureauet Attityde, som har udviklet vores nye digitale brand. Morten Vittrup, vores IT administrator, står bag designet og opsætningen. Hjemmesiden er responsiv, dvs. at den tilpasser sig forskellige devices som mobiltelefon, tablets osv. Dette øger brugervenligheden markant. Derudover har logoet for Kornmod Realskole også har fået et nyt “look”. Velkommen til!...

Tak for en stor opbakning til åbent hus arrangement torsdag d. 22/9. I mødte talrigt op og fik forhåbentligt også lært lidt om de 17 nye verdensmål. Her kan I se en video, der fanger stemningen fra ugens forløb. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=0v3XBXQpQt8[/embedyt]...