Nyhedstime som fag på Kornmod

Nyhedstime som fag på Kornmod

På vores 6. årgang har vi Nyhedstime som et ugentlig fag hele året. Formålet med faget er at skærpe elevernes opmærksomhed mod det omgivende samfund som led i opdragelse til frihed og folkestyre.

6. årgang har netop afsluttet et forløb omkring Årets nyheder i 2018. Se deres afsluttende produkter nedenfor.

Målet er via nyhedstimen at udvide elevernes horisont, skærpe deres interesse og øge deres viden om verden omkring dem. Eleverne får vigtig viden om samfundets opbygning og sammenhænge.

Der arbejdes med aktuelle lokale, nationale og internationale begivenheder og nyheder via information, debat og stillingtagen. Nyhedstimen skaber således ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Udover indholdet og baggrunden for de aktuelle nyheder arbejdes der også med nyheder som genre. Lay-out, nyhedskriterierne, nyhedstrekanten, nyhedsinddeling og begyndende argumentationsanalyse.