Fagplan

Klassetrin 1. 2. 3
Klassens tid 1 1 1
Dansk 11 10 9
Matematik 5 5 5
Idræt 2 2 2
Musik 2 2 2
Kristendom/ Livsfilosofi 1 1 1
Billedkunst 2 2 2
Natur/Teknik 2 2 2
Engelsk 2 2 2
Svømning 2
IT 1 1
Kor 1 1
Årgangstime 2 3 2
Kreativ Matematik 2

Klassetrin 4. 5. 6
Klassens tid 1 1 1
Dansk 7 7 7
Matematik 5 5 5
Idræt 2 2 2
Musik 2 2 1
Kristendom/ Livsfilosofi 1 1 1
Billedkunst 2 2
Historie 2 2 2
Nyhedstime 1
Natur/Teknologi 2 3 3
Naturskole 2 0 0
Håndarbejde 2 2
Sløjd 2 2
Madkundskab 3
Engelsk 2 3 3
Tysk 2 2
Kor 1 1
Årgangstime 2
Drama 1 1 1

Klassetrin 7. 8. 9. 10
Klassens tid 1 1 1 1
Dansk 7 7 7 7
Matematik 5 5 5 5
Idræt 2 2 2
Musik 1
Kristendom/ Livsfilosofi 2 2 1
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 3
Geografi 2 2 2
Biologi 2 2 2
Fysik/Kemi 2 2 3 4
Engelsk 3 3 4 5
Tysk 3 4 4 5
Kreativitet og Design 2 1
Drama 3
Fransk 2
Årgangstime 2

Formelt omkring del- og slutmål

Undervisningen følger Undervisningsministeriets læseplaner, undervisningsbeskrivelser og slutmål, som de er formuleret i Forenklede Fælles Mål (FFM). Der udarbejdes års-/undervisningsplaner i alle fag.

Særlige fag på Kornmod

Der er særlige tiltag i visse fag i forhold til FFM, idet der på skolen er:

 • Klassens tid på alle årgange
 • Læsning fra og med 0. årgang
 • Kreativ matematik på 0. og 1. årgang
 • Svømning på 3. årgang
 • Kor 2.-5. årgang
 • Naturskole på 4. årgang
 • Nyhedstime på 6. årgang
 • IT 2.-4. årgang
 • Kreativitet og Design på 7. og 8. årgang
 • Drama 4.-8. årgang

Der er udarbejdet undervisningsplaner i ovennævnte fag.

Lærerne laver årsplaner i alle fag. Årsplanerne udleveres til lederen og er tilgængelige for tilsynet.

Elevernes alsidige udvikling

Fagrækken på Kornmod Realskole skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære og gør dem robuste og innovative i et lærende fællesskab.

Det er en væsentlig del af skolens dannelsesideal, at eleverne skal udvikle sig til at blive ordentlige mennesker, der udviser tolerance og respekt overfor andre og er i stand til at skabe sammen med andre og tage medansvar i fællesskabet. Engagement er nøgleordet i hele skolens virke, og vi ønsker en helhed i de udfordringer, vi giver eleverne. Så de, udover de allerede nævnte dannelsesmål, bliver fagligt og retorisk dygtige, handlekraftige og selvstændige, kreative og innovative, har global kulturforståelse og er i stand til at indgå i et samfund præget af frihed og folkestyre.

Målet med den valgte fagrække er at udfordre eleverne til en optimal udvikling af deres faglige, sociale og alsidige personlige udvikling med det mål, at de udvikler tro på deres egen formåen og respekt for andres virke. Det sker gennem en undervisning, der udfordrer alle elever i et læringsmiljø og klassefællesskab, der er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og hvor eleven får erkendelse af sig selv som individ i fællesskabet.

Fagrækken på Kornmod Realskole er i forhold til fagrækken i Forenklede Fælles Måls udvidet med flere fag med det mål at udvikle eleverne til hele mennesker med en alsidig personlighed.

 • Der er fokus på udvikling af elevernes faglige formåen gennem nye fag som Naturskole, Nyhedstime, Kreativ matematik, Fransk valgfag fra 7. årgang, Svømning i 3. klasse, IT  og Projektfag.
 • Der er fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer gennem nye fag som Årgangstime, klassens time og et kontinuerligt arbejde med Klassetrivsel, så eleverne  lærer at tage et medansvar i et samfund med frihed og folkestyre.
 • Der er fokus på udvikling af elevernes personlige gennemslagskraft og tillid til egne muligheder gennem implementering af fag som Drama, Showtime, Kor, Stemme og Krop.