Når du skriver dig op her, sender vi dig en serie af emails med mange spændende informationer om Kornmod Realskole. Du vil kunne læse mere om, hvordan det er at være barn på vores skole, hvilke værdier vi har, og hvad dit barn får med i rygsækken. På denne måde bliver du klædt på til at tage det vigtige skolevalg for dit barn.

Mere info om Kornmod

Mere info om Kornmod

Tak for din tilmelding

[Error message]

,

Selvfølgelig! Hvordan kan jeg blive det?

Psst! Vil du blive bedre klædt på til at tage det vigtige skolevalg for dit barn?

Klik her, udfyld og modtag en spændende mailserie om Kornmod

For både forældre og børn er skolestarten noget stort og skelsættende. Dit barn skal begynde en tilværelse som skolebarn, der varer mange år, og mødet mellem barnet og skolen skal være en god oplevelse.

I 0. klasse på Kornmod Realskole har vi fokus på børnene og deres fællesskab, samtidig med at dette første år på skolen også introducerer dit barn til den faglighed, som præger alle klassetrin.

Vi har to spor i de små klasser, og der er her maksimalt 20 elever i hver klasse. Det er vores oplevelse, at denne klassestørrelse giver tryghed og en god dynamik i de sociale relationer.

Skoledagene er sammensat så der både er undervisning af begge klasser sammen og af hver klasse for sig.

Som nyt skolebarn er der mange ting, dit barn skal lære: at række hånden op, når man vil sige noget, at vente på tur og at sidde stille og høre efter. Alt sammen noget, som vi øver gennem skoleåret, så børnene bliver rustet bedst muligt til at begynde i 1. klasse.

Fagligt fokus

Ugentlig undervisning i motorik

Tidlig læsning med uddannet læsevejleder

Tidlig matematisk forståelse bl.a. gennem faget kreativ matematik

Socialt fokus

At barnet er en god kammerat

At barnet kan fungere godt og indrette sig efter fællesskabet

At barnet får en god start på livet som skolebarn

Hverdagen i 0. klasse

Dagene kan variere, og der kan være arrangementer eller særlige emneuger i løbet af skoleåret, der kan ændre på skoledagens indhold, men helt overordnet vil en uge i 0. klasse ofte se ud som nedenfor.. Undervisningen består både af fælles timer med begge klasser og af timer, hvor klasserne er hver for sig.

Mandag:

Fælles morgensang med begge klasser

Fælles undervisning: Lærerne fortæller og snakker sammen med børnene om et emne (høst, dyr, jul, påske, eller andet)

Undervisning i klasserne: Eleverne lærer et nyt bogstav hver uge, og klassen finder sammen på ord, der begynder med det bogstav og tegner til.

Tirsdag:

Fælles morgensang med begge klasser

Fælles undervisning: Lærerne fortæller og snakker sammen med børnene om et emne

Undervisning i klasserne: Læsning – hver uge får børnene en læsebog med hjem, som de øver sig på med forældrene.

Onsdag:

Fælles morgensang med alle 0. og 1. klasser

Fælles undervisning: Lærerne fortæller og snakker sammen med børnene om et emne

Undervisning i klasserne: Tidlig skrivning – eleverne børneskriver historier og tegner til.

Torsdag:

Fælles morgensang med begge klasser

Fælles undervisning:

Læreren fortæller og snakker sammen med børnene om et emne

Besøg på skolebiblioteket, hvor man låner nye bøger med hjem hver uge.

Motorik

Fredag:

Fælles morgensang med begge klasser

Fælles undervisning: Læreren fortæller og snakker sammen med børnene om et emne

Undervisning i klasserne: Tidlig matematik – børnene øver tal og løser små matematikopgaver.

Overgangen til 1. klasse

I slutningen af skoleåret vil den kommende klasselærer, der skal have eleverne i 1. klasse, være med i dele af undervisningen for at skabe en god overgang for eleverne.

I 1. klasse vil barnet opleve, at undervisningen skifter til at være fagopdelt. Der vil nu være strukturerede timer i matematik, dansk, engelsk, idræt, musik og så videre. Ligeledes vil barnet her få sit første rigtige møde med hjemmearbejde, og her spiller forældrene en stor rolle i at skabe gode rammer, som er med til at bevare barnets lyst til at lære og gå i skole.

Vi arbejder videre på det fundament, som eleverne har fået lagt i 0. klasse. Med udgangspunkt i de lave klassekvotienter er der god tid til, at det enkelte barn kan få den rette undervisning og opmærksomhed.

Fagligheden er i højsædet overalt på Kornmod Realskole, og blandt andet har vi engelsk på skoleskemaet allerede i 1. klasse. Det giver et rigtigt godt sprogligt fundament, hvilket både er dokumenteret i mange undersøgelser, og også er vores oplevelse her på skolen.

Elevernes første møde med sproget foregår via sanglege, rim og remser i en form for “lege-engelsk”. Der arbejdes med sproget som med modersmålet – derfor arbejdes der med sproget både mundtligt med henblik på at få opbygget et stort ordforråd og skriftligt.

Vi oplever, at de fleste børn synes, at det er spændende og sjovt at lære engelsk, og den lyst til læring bruger vi blandt andet i engelsk undervisningen.