Når du vælger at tage 10. klasse på Kornmod Realskole, vil du opleve et år, der giver dig både faglige udfordringer og mange nye kammerater.

Når du begynder i 10. klasse, vil du komme på en introdag med dine nye kammerater, så I kan lære hinanden godt at kende, og kort tid efter følger studieturen. Enkelte af eleverne er allerede elever på Kornmod, men størstedelen kommer fra andre skoler.

For at få mest muligt ud af dit år i 10. klasse her på skolen, skal du først og fremmest have viljen og lysten til at ville lære så meget som muligt, og du skal være indstillet på at gøre en indsats selv – både fagligt og socialt.

Til gengæld får du et år med:

Et ekstra fagligt løft

Mulighed for ekstra modenhed og personlig udvikling

En masse nye kammerater

Et forpligtende fællesskab, hvor man hjælper hinanden

Den sidste finish til både faglighed og modenhed

Som elev i 10. kl. på Kornmod Realskole har du mulighed for at opleve et år, der udvikler dig fagligt, personligt og socialt.

Skolen har en stærk faglig profil, og det er en forudsætning, at du er parat til at styrke dine arbejdsstrategier og arbejdsvaner. Vi har også en skole med stærke dannelsesværdier, så vi forventer, at du er imødekommende og åben overfor nye bekendtskaber, at du er parat til udvikle dine personlige kompetencer og at du vil arbejde for at skabe et stærkt fællesskab i klassen til gavn for os alle.

Modenhed og personlig udvikling

Flere elever oplever, at de i 10. kl. på Kornmod Realskole får mulighed for at bryde med tidligere mønstre. Vi ser på dig med nye øjne, og vi vil skubbe lidt til din opfattelse af virkeligheden, samt din opfattelse af egne evner og kompetencer.

Fællesskab

Introdagen lige efter sommerferien, samt studieturen i september, har fokus på sammenhold og fællesskab. Her lægges kimen til et frugtbart arbejde for resten af året. De oplevelser og udfordringer, som vi oplever på studieturen, bruger vi aktivt til at løse de udfordringer, som du som elev måske støder på i løbet af skoleåret.

Godt rustet til fremtiden

10. klasse giver mulighed for at udvikle sig lidt mere på det faglige og personlige område. Det er to af eleverne i 10. klasse på Kornmod Realskole enige om.

Jacob og Sara går begge i 10. klasse på Kornmod Realskole og de synes, at de er kommet rigtig godt i gang med skoleåret.

“Der har her i starten været meget fokus på det at lære hinanden at kende og få opbygget et godt fællesskab. Vi har lavet mange fælles sociale aktiviteter, som har været med til at ryste os godt sammen”, fortæller Sara.

Jacob fremhæver, at det, at eleverne mødtes inden sommerferien til et arrangement på skolen, var super godt, så man allerede før skolestart kendte lidt til de andre.

Fællesskab

Klassen har i starten af skoleåret både været på en introtur og en tur til Tjekkiet. “Den tur gjorde meget for fællesskabet”, fortæller Sara og Jacob. “Vi blev mere trygge ved hinanden og så nye sider af hinanden gennem de aktiviteter og udfordringer, som vi blev stillet. Der var mange, der brød nogle nye grænser på den tur”.

Faglighed og afklaring

Både Sara og Jacob har valgt at gå i 10. klasse for at blive mere afklaret omkring, hvad de gerne vil bagefter, men også for at møde nye mennesker og udvikle sig personligt og modenhedsmæssigt. Samtidig giver 10. klasse mulighed for at få helt styr på det faglige og stå endnu stærkere. Både Jacob og Sara fremhæver, at Kornmod Realskole er valgt, fordi det er en god skole med høj faglighed og god undervisning.

Hvad fremtiden bringer i forhold til uddannelse er endnu ikke besluttet, men både Jacob og Sara er overbevist om, at deres 10. skoleår er med til at afklare dem i forhold til det valg.