Spændende! Hvordan kan jeg få mere at vide?

Psst! Vi har lige nu få ledige pladser i 1. og 2. klasse.

Kontakt Christian Weile på tlf. 24448994 og hør nærmere.

På Kornmod Realskole sætter vi den faglige kvalitet højt.   I alle fag og på alle klassetrin har vi fokus på, at undervisningen har en høj faglighed – blandt andet ved, at lærerne underviser i få fag, som de til gengæld brænder for og er dygtige til.

Samtidig skaber vi rammer for undervisningen, der betyder, at der er tid og plads til den enkelte elev. Klassekvotienten er på maksimalt 20 elever i 0. og 1. klasse. Fra 2. klasse er klassekvotienten maksimal 24 elever.  Det beror på en vurdering fra skoleledelsen, om man i de forskellige klasser går op til denne grænse.

For at fagligheden kan få lov at udvikle sig hos eleverne, er det nødvendigt, at de trives med at gå i skole. Derfor lægger vi vægt på, at eleverne lærer at indgå i et fællesskab og tager ansvar for, at klassen har et miljø, som alle kan trives i.

Tiltag i indskolingen

Kreativ matematik i 0. og 1. klasse

To matematiklærer og en pædagog har en årgang til matematik, hvor det er den kreative og praktiske indgang til faget, der er i fokus. Faget er inspireret af ideerne om forskellige læringsstile. Derfor er indgangen til dette fag en kreativ-praktisk dør, der har til hensigt at give eleverne konkret forståelse af de elementære begreber, der ligger til grund for matematikken.

Årgangstime i 1.-4. klasse

Pædagoger har disse timer, hvor det handler om den sociale dimension i fællesskabet. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger, og formålet med projektet er at fremme elevernes individuelle og sociale færdigheder og derigennem at udvikle et godt fællesskab, hvor man kan være sig selv i et konstruktivt spil med mange forskellige personer. Der arbejdes med at dyrke det gode og at udvikle elevernes sociale kompetencer gennem konkrete forløb.

Kor 2.-5. klasse

Skolen indførte sidste år nye fag i overbygningen, hvor den personlige udvikling styrkes gennem bl.a. faget stemme og krop. Obligatorisk kor skal opbygge elevernes evne til at skabe noget sublimt sammen, hvor det er sangen og musikken, der er i centrum. Eleverne bliver gennem disse processer gode til at ’performe’, og det hjælper dem i alle fag, at de lærer at udtrykke sig med stemme og krop.

IT i undervisningen

IT indgår i alle fag, og derfor starter vi tidligt med at uddanne eleverne med IT færdigheder, der giver dem den fornødne fortrolighed med de mange muligheder, de forskellige programmer giver. Samtidig har faget et etisk indhold om god adfærd på nettet.

Obligatorisk SFO

Pædagoger indgår i skemaerne om formiddagen, og der er skabt et øget samarbejde mellem undervisningsdelen og SFO-delen. Derved skabes større helhed i det enkelte barns skoleliv og i de voksnes samarbejde om kerneydelsen: at udvikle hele mennesker.Elevernes trivsel og sociale udvikling er - som tidligere nævnt – et fokusområde for skolen. Elevernes samvær i SFO-delen, hvor man kan være sammen på tværs af klasserne, er af stor betydning for den enkeltes udvikling og for fællesskabet. SFO er en obligatorisk del af skoletilbuddet fra 0.-3. Det betyder, at eleverne som udgangspunkt er på skolen til kl. 14.30. Tirsdag er alle elever tidligt i SFO, så der er mulighed for at lave fælles aktiviteter på tværs af årgangene.

Tiltag i indskolingen

Kreativ matematik i 0. og 1. klasse

To matematiklærer og en pædagog har en årgang til matematik, hvor det er den kreative og praktiske indgang til faget, der er i fokus. Faget er inspireret af ideerne om forskellige læringsstile. Derfor er indgangen til dette fag en kreativ-praktisk dør, der har til hensigt at give eleverne konkret forståelse af de elementære begreber, der ligger til grund for matematikken.

Årgangstime i 1.-4. klasse

Pædagoger har disse timer, hvor det handler om den sociale dimension i fællesskabet. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger, og formålet med projektet er at fremme elevernes individuelle og sociale færdigheder og derigennem at udvikle et godt fællesskab, hvor man kan være sig selv i et konstruktivt spil med mange forskellige personer. Der arbejdes med at dyrke det gode og at udvikle elevernes sociale kompetencer gennem konkrete forløb.

Kor 2.-5. klasse

Skolen indførte sidste år nye fag i overbygningen, hvor den personlige udvikling styrkes gennem bl.a. faget stemme og krop. Obligatorisk kor skal opbygge elevernes evne til at skabe noget sublimt sammen, hvor det er sangen og musikken, der er i centrum. Eleverne bliver gennem disse processer gode til at ’performe’, og det hjælper dem i alle fag, at de lærer at udtrykke sig med stemme og krop.

IT i 2.-7. klasse

IT indgår i alle fag, og derfor starter vi tidligt med at uddanne eleverne med IT færdigheder, der giver dem den fornødne fortrolighed med de mange muligheder, de forskellige programmer giver. Samtidig har faget et etisk indhold om god adfærd på nettet.

Obligatorisk SFO

Pædagoger indgår i skemaerne om formiddagen, og der er skabt et øget samarbejde mellem undervisningsdelen og SFO-delen. Derved skabes større helhed i det enkelte barns skoleliv og i de voksnes samarbejde om kerneydelsen: at udvikle hele mennesker.Elevernes trivsel og sociale udvikling er – som tidligere nævnt – et fokusområde for skolen. Elevernes samvær i SFO-delen, hvor man kan være sammen på tværs af klasserne, er af stor betydning for den enkeltes udvikling og for fællesskabet. SFO er en obligatorisk del af skoletilbuddet fra 0.-3. Det betyder, at eleverne som udgangspunkt er på skolen til kl. 14.30. Tirsdag er alle elever tidligt i SFO, så der er mulighed for at lave fælles aktiviteter på tværs af årgangene.

Praktisk-musiske fag i overbygningen

Fra og med skoleåret 2011/2012 blev fagrækken udvidet for eleverne i 7., 8., og 9. årgang. Der er øget vægt på udvikling af elevernes kreative evner, så de bliver endnu bedre til at bruge deres viden i nye sammenhænge. Der er ikke reduceret i den obligatoriske fagrække.

Eleverne har drama fra og med 4. klasse. Indholdet er forskelligt på de forskellige årgange, så faget har forskellige undertitler: i 4 og 5. årgang drama, 6. årgang KUK (Kropsbevidsthed-Udtryk-Koncentration) og i 8. årgang Krop og Stemme. Det afsluttes i 8. årgang med Showtime og musical, som hele årgangen sætter op. Formålet med faget er at udvikle elevernes personlige udtryk og gå-på-mod.

I 7. og 8. årgang har eleverne desuden et 2-timers fag: kreativitet og design, hvor de kan vælge mellem billedkunst, håndværk & design, madkundskab og musik. Faget afsluttes med et åbent hus arrangement for alle forældre og interesserede. Eleverne går desuden til prøve i faget efter 8. klasse.

Nørdefag i overbygningen

Kornmod Realskole tilbyder en række mindre fag efter skoletid, som vi kalder for Nørdefag. Betegnelsen “Nørdefag” dækker over fag og fagområder, som der ikke altid er tid til i den almindelige undervisning. Nogle Nørdefag går i dybden med særlige fagområder fra fagene. Andre Nørdefag dækker over helt andre fagområder, som man ikke vil stifte bekendtskab med i et almindelige skoleliv. Der er med andre ord tale om en bred vifte af fag og tilbud, som alle elever på 7.-10. klasse har mulighed for at tilmelde sig.

Noget af det der karakteriserer Nørdefagene er, at det er korte undervisningsforløb, hvilket skulle gøre det lettere at passe ind med øvrige fritidsinteresser. Det er vigtigt, at man vælger det/de Nørdefag, man brænder for, og som passer med ens interesser. Nørdefagene er frivillige, men når man først har tilmeldt sig, så er tilmeldingen bindende. Vi håber, at I har lyst til at Nørde med, gå i dybden med et fag/fagområde, lære nyt og nye mennesker at kende. Under alle omstændigheder lover vi, at hvis I er med på at Nørde, så har vi udfordringerne til dig.

Nørdefag i overbygningen

Kornmod Realskole tilbyder en række mindre fag efter skoletid, som vi kalder for Nørdefag. Betegnelsen “Nørdefag” dækker over fag og fagområder, som der ikke altid er tid til i den almindelige undervisning. Nogle Nørdefag går i dybden med særlige fagområder fra fagene. Andre Nørdefag dækker over helt andre fagområder, som man ikke vil stifte bekendtskab med i et almindelige skoleliv. Der er med andre ord tale om en bred vifte af fag og tilbud, som alle elever på 7.-10. klasse har mulighed for at tilmelde sig.

Noget af det der karakteriserer Nørdefagene er, at det er korte undervisningsforløb, hvilket skulle gøre det lettere at passe ind med øvrige fritidsinteresser. Det er vigtigt, at man vælger det/de Nørdefag, man brænder for, og som passer med ens interesser. Nørdefagene er frivillige, men når man først har tilmeldt sig, så er tilmeldingen bindende. Vi håber, at I har lyst til at Nørde med, gå i dybden med et fag/fagområde, lære nyt og nye mennesker at kende. Under alle omstændigheder lover vi, at hvis I er med på at Nørde, så har vi udfordringerne til dig.