Vi har et fast korps af løse vikarer, som hjælper skolen ved fravær. Flere af vikarerne har været tilknyttet skolen i mange år og har en uddannelsesmæssig baggrund som lærer eller erfaring fra anden undervisningsvirksomhed.