Skolens historie

100 års jubilæumsskrift

Tidligere skoleleder på Kornmod Realskole, Eli Schmidt, skrev ved skolens 100 års jubilæum en lille bog om skolens historie. Eli Schmidt var skoleleder fra 1983 – 1996 og sad sidenhen i skolens bestyrelse.

Forord

Enhver form for historieskrivning kan i sagens natur ikke være en fuldstændig nøjagtig redegørelse for, hvad der er sket, og hvordan det er sket. Forfatteren har ikke været personligt til stede i hele perioden og har været nødt til at støtte sig til diverse notater, ligesom det skrevne er præget af, hvorledes forfatteren – i dette tilfælde undertegnede – har opfattet det skete. Men jeg har bestræbt mig på at være så “fair” som muligt.

En skole er en levende organisme, der nok har et beskrevet grundlag at virke på, men i det daglige er det den enkelte lærers samarbejde med den enkelte elev og elevens nærmeste familie, der giver skolens resultat. Alle disse forhold, som egentlig er det vigtigste i en skoles historie, har jeg helt undgået at komme ind på, for det ville jo kun blive enten egne erfaringer, eller hvad jeg som anden person ville have observeret, læst eller hørt om, hvilket ikke ville være retfærdigt.

Jeg har været med i skolens liv siden sidst på vinteren i 1957, ansat på skolen den 1. april 1957 som lærer. Men da jeg var personlig bekendt af den daværende leder og ejer af skolen, blev jeg desuden en praktisk medarbejder for ham.

Ved flytningen til Skolegade i 1961 blev jeg udnævnt til viceskoleinspektør og endelig leder af skolen fra den 1. august 1983 til den 31. juli 1996. Da jeg ved flere lejligheder har følt savnet af en beskrivelse af skolens liv fra start til nu, har jeg ønsket at skrive den efterfølgende tekst i anledning af skolens 100 års fødselsdag.

Silkeborg i foråret 2000, Eli Schmidt

Læs jubilæums-skriftet