SFO og Klub på Kornmod

SFO er obligatorisk for elever i 0.-3. klasse. For de ældre elever i 4., 5. og 6. klasse har vi et klub-tilbud. SFO og klub er med til at skabe nogle gode fællesskaber på tværs, hvor børnene har mulighed for at få nogle gode relationer til deres kammerater.

I SFO og Klub har vi fokus på:

  • At udvikle glade og positive børn
  • At tage afsæt i børnenes fritid
  • At skabe netværk på tværs af årgange
  • At børnene oplever trygge og faste rammer
  • At børnene lærer at begå sig socialt
  • At børnene får respekt for forskelligheder
  • At give børnene fantasi og kreativitet

Dagligdagen i SFO og Klub

I SFO er børnene årgangsopdelt i tre grupper, og der er tilknyttet faste voksne til hver gruppe.

Det betyder, at spisning, aktiviteter og kontrol af fremmøde varetages af de voksne, som er tilknyttet gruppen.

Men rigtigt mange ting i SFO’en foregår på tværs af grupper og årgange.

Vi har jævnligt aktiviteter, der foregår uden for skolen. Det kan enten være for hele årgangen eller for en mindre gruppe børn, eksempelvis en tur i svømmehallen, i skoven eller en fisketur.

Hver onsdag har alle børnene i indskolingen fri kl.12.50, disse onsdag er “ SFO turdag”. Aktiviteterne bliver planlagt for 2 måneder af gangen. I vi som forældre, via forældreintra, modtage planen for planlagte onsdags aktiviteter. Aktiviteterne er i hovedtræk årstidsbestemt, men også med baggrund i, hvad der kunne være interessant for børnegruppen lige nu og her. Ligeledes har vi i SFO’en en aktivitetsplan for ugens andre dage, se den nuværende aktivitetsplan her.

Dagligdagen i SFO’en og klubben skal være med til at give børnene trygge rammer og en kombination af organiserede aktiviteter, tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter og tid til fri leg og fællesskab med andre børn.

I klubben har børnene mere medbestemmelse med udgangspunkt i deres alder. På den måde er klubben en overgang for børnene til i højere grad selv at tage ansvaret for deres fritidsbeskæftigelse. Det betyder, at børnene i klubben i stort omfang selv er med til at planlægge, hvad klubtilbuddet skal indeholde, og hvilke aktiviteter dagligdagen byder på.

SFO og Klub åbningstider

Morgen SFO: Mandag til fredag: kl.6.30 til 8.15.

Om eftermiddagen: SFO og Klub har åbent fra endt undervisning til kl.17 alle skoledage.

Dagligdagen i SFO og Klub

I SFO er børnene årgangsopdelt i tre grupper, og der er tilknyttet faste voksne til hver gruppe.

Det betyder, at spisning, aktiviteter og kontrol af fremmøde varetages af de voksne, som er tilknyttet gruppen.

Men rigtigt mange ting i SFO’en foregår på tværs af grupper og årgange.

Vi har jævnligt aktiviteter, der foregår uden for skolen. Det kan enten være for hele årgangen eller for en mindre gruppe børn, eksempelvis en tur i svømmehallen, i biografen eller en fisketur.

Hver tirsdag er der kreativt værksted for børnene, hvor de med hjælp fra en billedkunstner laver forskellige kreative projekter, og andre aktiviteter i SFO’en kan for eksempel være musik og dans.

Dagligdagen i SFO’en og klubben skal være med til at give børnene trygge rammer og en kombination af organiserede aktiviteter, tilbud om at deltage i forskellige projekter og tid til fri leg og fællesskab med andre børn.

I klubben har børnene mere medbestemmelse med udgangspunkt i deres alder. På den måde er klubben en overgang for børnene til i højere grad selv at tage ansvaret for deres fritidsbeskæftigelse. Det betyder, at børnene i klubben i stort omfang selv er med til at planlægge, hvad klubtilbuddet skal indeholde, og hvilke aktiviteter og arrangementer der skal være.